Individuele Coaching


Kinder- & gezinscoaching is geen therapie, maar heeft wel dezelfde heilzame werking.


Tijdens een kindercoachingstraject worden kinderen terug in hun innerlijke kracht gezet, waardoor ze automatisch meer draagkracht krijgen.
Een kindercoach leert een kind zichzelf te zijn, zijn eigen kwaliteiten te (her)ontdekken en hiermee het zelfvertrouwen op een gezond niveau te brengen. Kinderen leren om zelf hun eigen denken en handelen positief te beïnvloeden.


Natuurlijk is ieder kind uniek en is er voor elk kind een andere zorgvraag. Daardoor kan er dus ook een andere werkvorm nodig zijn.

In de praktijk kan het coachen aan de hand van het gebruik van verschillende materialen (vb: popjes, spelvormen,… ), het werken met themaverhalen , verschillende creatieve werkvormen (tekenen, schilderen, kleien, knutselen,…) Kortom: ik ga samen met het kind op zoek naar wat hij of zij nodig heeft. Hierdoor is een individueel coaching-traject dus ideaal en speciaal op maat!
Een kind sluit immers niet aan op de behandeling van de kindercoach, maar de kindercoach sluit haar behandeling steeds aan op dit kind.


Bij kindercoaching gaan we ervan uit dat alle antwoorden tot het oplossen van het probleem in het kind zelf zitten. Het kind wordt zich hiervan bewust als het in staat wordt gesteld met hulp van de coach zelf die antwoorden te mogen zoeken, te vinden en in te zetten.
Hierdoor wordt het kind (terug) in z’n eigen sprankelende kracht gezet.
De kindercoach zet dus iets in beweging bij het kind en de ouder(s).
Samenwerking is de sleutel tot verandering.

(Bron: cursus Het Vrolijke Stekje met persoonlijke aanvulling).

Tarieven:

  • Intake gesprek met de ouder(s) om de hulpvraag te stellen en te verduidelijken (1,5u): €50
  • Individuele coaching van het kind (1u): €50
  • Evaluatie gesprek met de ouders, eventueel samen met het kind (1u): €25