Wat is kindercoaching?


Iedere ouder wil graag dat zijn of haar kind gelukkig is en kan opgroeien tot een krachtige, gelukkige volwassene. Soms gebeurt het dat kinderen te maken krijgen met moeizame fases in hun ontwikkeling; het voelt zich niet goed in zijn vel, het heeft het moeilijk met een scheiding of het maakt een andere verlieservaring door, het heeft moeite met het reguleren van emoties,… en weet het kind en/of de ouder niet goed hoe hiermee om te gaan. Het kind gaat dan vaak gedrag vertonen waar het zelf of zijn omgeving last van heeft.
Een kindercoach gaat kijken naar wat er onder dit gedrag zit en koppelt dit terug aan de ouder(s), zodat deze ook in beweging kan/kunnen komen.
Een kindercoach verleent op een laagdrempelige manier hulp voor kinderen en ouders met een hulpvraag.
Kindercoaching is geen therapie maar heeft wel dezelfde heilzame werking.
Tijdens een kindercoachingstraject leren kinderen terug hun innerlijke kracht kennen waardoor ze automatisch meer draagkracht krijgen.
Een kindercoach leert een kind zichzelf te zijn, zijn eigen kwaliteiten te (her)ontdekken en hiermee het zelfvertrouwen op een gezond niveau te brengen. Zo leren kinderen om zelf hun eigen denken en handelen positief te beïnvloeden.
Ieder kind is uniek en heeft een andere zorgvraag en daardoor dus ook een andere werkvorm nodig. Een kind sluit niet aan op de behandeling van de kindercoach, maar de kindercoach sluit zijn of haar behandeling steeds aan op het kind.
Bij kindercoaching gaan we ervan uit dat alle antwoorden tot het oplossen van het probleem in het kind zelf zitten. Het kind wordt zich hiervan bewust als het in staat wordt gesteld zelf die antwoorden te zoeken, te vinden en te gebruiken.
De kindercoach zet dus iets in beweging bij het kind en de ouder.

Geef een man een vis en hij heeft eten voor één dag
Leer een man vissen en hij heeft eten voor zijn hele leven
(Chinees spreekwoord)

Bron: cursus Het Vrolijke Stekje.